onsdag 11. mai 2011

Velkommen til min nye blogg

Jeg har skrevet litt sporadisk på en blogg tidligere, den het produksjonsgapet og er å finne her.

Jeg valgte å bytte blogg, fordi selve navnet, Produksjonsgapet, ikke passet til konseptet. Produksjonsgapet er en makroøkonomisk størrelse og jeg føler meg mer som en mikroenhet. Videre kan produksjonsgapet både være både positivt og negativt (også kalt høy- og lavkonjunktur). Denne bloggen er utelukkende ment å være et utstillingsvindu for produksjon utover sitt normale nivå. Hvilket betyr at det er restarbeidsevnen som blir brukt som innsatsfaktor. Det nye navnet vil gjenspeile anvendte produksjonsmetoder, hvilket øker produktets pålitelighet og gjør det bedre tilpasset målgruppen og markedet.

Målet er å skrive om hjelpeapparat og helsevesen. Fordi jeg har liten restarbeidsevne vil jeg supplere dette med kortere innlegg av litt mer personlig karakter. Muligens om jordbærplanter, eller hund.

Hilsen

Hildur

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar