mandag 16. mai 2011

Pleie av funksjonshemmede barn.

Tanker jeg fikk etter å ha lest denne kronikken.

Kommunen kan gi omsorgslønn til foreldre, ansette brukerstyrte personlige assistenter, innvilge hjemmesykepleie. Så finnes det institusjonsplasser.

Dersom foreldre ikke får tilstrekkelig avlastning/omsorgslønn til at tilværelsen går opp vil barnet kunne sendes på institusjon. Men hvorfor er dette gunstig?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar