onsdag 11. mai 2011

Mer om henvisningene

Nå blir det ryddet opp i rotet med henvisningene, se her.

Jeg er veldig glad for at OUS gjør noe med saken når det oppstår feil. Videre er jeg glad for at de tar ansvar for å holde fastlegene oppdatert på gjeldende rutiner.

Det hadde vært enda mer gledelig dersom pasientene fikk lov til å være privatpersoner. Det vil si hvis de ikke ble ansvarliggjort for systemsvikt i helsevesenet. Jeg ønsker meg et helsevesen hvor pasienten ikke "bør" noenting som helst når det er rot i systemet.

Men jeg mente det jeg sa om at jeg er glad.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar